Děti a ztráta

Účastníci kurzu se v průběhu programu zaměřují na pochopení specifik dětského prožívání a reakcí na ztrátu v mnoha jejích podobách. Osvojují si základy krizové komunikace s dětmi, které někoho ztratily. Kurz přiblíží specifika práce s dětským kolektivem a zaměříme se také na práci s celou rodinou, kterou ztráta zasáhla. Program prvního dne vychází z filmu …ať už nevolaj…, který je součástí kurzu. Je zaměřen na prožívání jednotlivých členů rodiny, na rizika možných reakcí a na vlastní prožitky účastníků. Věnuje se teoretickému ukotvení práce s emocemi s důrazem na práci s emocemi u dětí s prvky fokusingu (kotvení v těle a hledání vlastních potřeb). Skrze sebezkušenost je zaměřena pozornost na potřeby druhých. V kurzu se účastníci dozví jak je zjišťovat a jak s nimi pracovat. Zároveň přibližuje, jak se při ztrátě proměňují prožitky s ohledem na časový odstup. Druhý den je zaměřen na krizovou komunikaci dospělých směrem k dětem, které zažily ztrátu. Teoretické rámce struktury rozhovoru v kontextu krize, kterou ztráta je. Odpolední blok je zaměřen na praktické nácviky a osvojování si nabytých znalostí.Aktuální termíny

  • Termín: 19. - 20.10.2018
  • Místo:Praha
  • Termín: 9. - 10.11.2018
  • Místo: Praha


Cena kurzu

3 900,- (včetně DPH)

Přihlašovací formulář