Skip to content
Děti a ztráta pro pedagogy

Děti a ztráta pro pedagogy

Jak pomoct dětem, které se setkaly se ztrátou? Co prožívají a kde je vaše místo? Vyrovnat se se smrtí je těžké i pro dospělého. Naučte se být oporou a správně odpovídat na zvídavé otázky, které pro vás mohou být nepříjemné. V kurzu se dozvíte, jak komunikovat se žákem, který právě prochází truchlením a také jak takovou situaci citlivě sdělit celému kolektivu.

Lokalita

Nad Kazankou 47, Praha 7

Datum konání

26. 3. 2021
30. 4. 2021
7. 5. 2021

Doba trvání

24 hodin

Kurz je koncipován tak, aby propojovat tři části – sebezkušenostní, teoretickou a praktickou. V teoretické části se seznámíte s různými koncepty práce se ztrátou a představíte si zdravé faktory truchlení. Praktická část pomůže si získané vědomosti usadit. Velmi důležitým prožitkem v kurzu bude také sebezkušenostní část, ve které nahlédneme do vlastních předpokladů a emocí spojených se smrtí, či ztrátou, abyste tak posléze mohli svoji pozornost věnovat dítěti a nebyli zahlcen vlastním prožíváním, či úvahami.

Cena služby je 3 900 Kč

Max. počet osob: 15

Jak na kurzu pracujeme?

Během kurzu pracujeme jak individuálně, tak i ve skupinách. Využíváme nástroje a techniky, které si nejprve zažijete sami na vlastní kůži a až později si je osvojíte při práci ve školní třídě. Naučíme vás pracovat se smrtí v kontextu školy, specifických kompetencí třídního učitele, školního metodika prevence a školního psychologa. Kurz je veden dvěma lektory, kteří mají zkušenost jak s prací v kontextu ztráty a smrti v Poradně Vigvam, tak i s prací ve školním prostředí – v poradenství pedagogům, rodičům, dětem a také celým třídním kolektivům. Vzdělávání je realizováno ve spolupráci se Semiramis, z.ú.

Kurz je akreditovaný MŠMT.
Probíhá ve třech dnech od 10:00 do 18:00 hodin.

Co vám kurz přinese?

  • Získáte základní znalosti a dovednosti pro práci s klientem s intenzivním emočním prožíváním
  • Budete vědět, jak zanést téma smrti a ztráty do preventivního působení školy.
  • Odnesete si podklady pro vytvoření krizových plánů vaší školy pro situace spojené se smrtí.
  • Prakticky si vyzkoušíte techniky, které můžete využít při práci s jednotlivcem nebo třídou.
  • Poznáte vlastní emoční reakce na téma ztráty a smrti a naučíte se s nimi pracovat.
  • Sníží se váš případný pocit nejistoty a nepatřičnosti při rozhovorech na téma „ztráty a smrti“.
  • Naučíte se cviky psychohygieny a sebepodpory, které vám v náročném období pomohou.

Pro více informací o kurzu kontaktujte koordinátorku kurzů Eva Pecha na e-mailu info@poradna-vigvam.cz nebo telefonu 608 020 302.

Na kurz se můžete hlásit přes formulář níže nebo zde

Potřebujete se zeptat na naše kurzy?
Napište nám nebo zavolejte.

Eva Pecha, fundraising & kurzy