Skip to content

Další formy podpory a spolupráce

Individuální dárcovství

  • Benefiční akce – benefiční oběd, večeře, přednáška, promítání… Akce pro kamarády nebo kolegy s prodejem vlastnoručně upečeného cukroví, vlastního jídla, s výtěžkem pro vaši oblíbenou neziskovou organizaci.
  • Individuální narozeninové sbírky

Firemní dárcovství

Je vám blízká filozofie společenské odpovědnosti firem? Budeme moc rádi, když si nás vyberete za svého partnera. 

Vyberte si jednu z našich možností nebo nás potěšíte vlastním nápadem? 🙂

Přímý finanční dar

Váš dar můžete zaslat na náš transparentní účet 2601081642/2010. Rádi vám na požádání připravíme darovací smlouvu.

Hmotný dar nebo služba

Pomoc s administrativním provozem, s pronájmem prostorů na naše kurzy pro odborníky, s vybavením terapeutoven, výpočetní technikou, programováním...

Sdílený marketing

Chcete propojit svojí firemní kampaň s dobrým posláním? Podpořte nás určitým procentem z prodeje vašeho výrobku nebo služby. Za výtěžek z prodeje vám rádi vám na požádání připravíme darovací smlouvu.

Finanční sbírka zaměstnanců

Oblíbené jsou zejména sbírky formou benefic, např. tzv. bake sale, prodej vlastnoručně upečeného cukroví, nebo uspořádání koncertu, přednášky, s výtěžkem pro vaší oblíbenou neziskovou organizaci.

Workshopy pro vaše zaměstnance

Nabízíme vám odborné konzultace ve chvíli, kdy se zaměstnanci setkají s tématem smrti
Realizaci odborných kurzů na míru pro vaše týmy (Meditace o smrti, Jak mluvit s dětmi o smrti aj.)

Dar ze závěti

“Člověk začne chápat život, teprve když začne myslet na smrt.” Jiří Hubač

Váš odkaz může pomáhat…

Prostřednictvím závěti můžete darovat i když váš život skončí. Darování ze závěti je v zahraničí celkem běžným postupem. V posledních letech se do povědomí dostává i u nás. 

Majetek lidí, kteří nemají dědice a nesepíšou závěť, dědí stát. Každoročně tak státu propadá majetek v průměrné hodnotě 275 milionů korun. 

Sepsání závěti je relativně jednoduché. Zároveň doporučujeme jí sepsat v spolupráci s notářem, abyste se ujistili, že budou splněny všechny zákonné podmínky a že zvolíte nejvhodnější způsob, jak dědictví odkázat.

Máte svou vlastní představu, jak byste nám chtěli pomoct?

Marianna Čabová, fundraising