„Moje radost je jako jaro,
tak teplé,
že rozkvétají květy na všech cestách života.
Má bolest je jako řeka slz,
tak plná,
že naplní všechny oceány…“
T. N. Hanh

Hana Křížová

Jsem Hanka a s dětskými, dospívajícími či dospělými klienty, kteří pro sebe hledají a potřebují nějaký druh podpory, se potkávám od roku 2009. Za tu dobu jsem poznala, že hojivou sílou ve vztahu s lidmi bývá setkání a přijetí – že se vzájemně můžeme slyšet, vidět, vnímat a cítit, bez soudů a taky bez ohledu na to, v jak těžkých situacích se někdy člověk nachází.

Nespočet klientů, s nimiž jsem měla možnost pracovat, mi ukázal, jak silná a odolná může být lidská duše a jak zároveň někdy může být těžké, kráčet po světě se svými trablemi a nasbíranými ztrátami sám. A tak se jen snažím „být u toho“, jít chvíli vedle malých i velkých lidí, kteří si to přejí, pomáhat jim hledat, co může být úlevné a taky společně s nimi chvíli nést to, co nést sám je někdy v nadlidských silách.

Proč Vigvam?

Protože vnímám tento druh pomoci jako ojedinělý a velmi smysluplný. Přijde mi důležité být nablízku lidem, které společně zažívají ztrátu a zároveň s ní každý z nich může mít spojené jiné emoce a prožitky. Chci podporovat jejich individuální vyjádření tíhy, bolesti i jejich individuální hledání úlevy a smyslu, a současně propojovat vzájemné vnímání sebe i porozumění druhému („já to teď mám takhle a máma/táta/brácha/ségra to teď má jinak a obojí je v pořádku“).