„Člověk v životě ani nevítězí, ani neprohrává, stává se pouze zkušenějším.

Jindřich Konečný

Simona Kopicová

Celé své profesní působení se věnuji práci s žáky a pedagogy v oblasti primární prevence rizikového chování. Ve VIGVAMU teď pracuji na jednom z projektů, který je zacílen právě na oblast vzdělávání pedagogů v práci s nelehkým tématem smrti.

Proč Vigvam?

Do VIGVAMU mě vlastně přivedl život, jehož přirozenou součástí je také smrt, o které se právě tady může mluvit otevřeně, v bezpečném prostoru, s laskavým a přitom odborným provázením na trnité cestě zpracovávání této náročné životní situace. Práce všech lidí z VIGVAMU si natolik cením, že jsem neváhala, když mi byla nabídnuta možnost spolupodílet se na jednom z projektů.