„…Co zde vidím, je jen skořápka. To nejdůležitější je neviditelné…“
A. de Saint-Exupéry

Sylvie Stretti

Děti mnohokrát dospělé překvapují vlastní iniciativou i schopností hledat logické a jasné odpovědi i ve zdánlivě neřešitelné, těžké situaci.

Mám ráda jejich upřímnost, spontaneitu i nápaditost. Ráda propojuji pohádkové příběhy s příběhem dětí i dospělých, neboť jsem přesvědčená, že dospělý má v sobě skryté dítě.

S dětmi pracuji postupně od roku 2002, ať již formou asistence u dětí s mentálním a kombinovaným postižením, jako krizový intervent  Linky bezpečí a následně jako terapeut v rámci rodinné terapie. Vystudovala jsem psychosociální studia v kombinaci s teologií a jsem absolvent výcviků v krizové intervenci, dále výcviku a supervize v systemické rodinné terapii.

V současnost působím jako vysokoškolský pedagog se zaměřením na přímou sociální práci, dále jako krizový intervent v terénu i na telefonu a pracuji s dětmi i dospělými v poradně Vigvam.

Proč Vigvam?

Protože systematická podpora pro děti, které někoho ztratily a jejich rodiny, tady chybí. Ztráta je náročná pro všechny lidi, kterých se dotýká, a především pro rodinu.

Pokud se dítě může se ztrátou vyrovnat ve stejném čase jako jeho blízcí (děti i dospělí), mohou společně pracovat na přijetí situace, a tím se podporuje soudržnost rodiny jako uceleného systému. A propojení krizové intervence a terapie mi dává velký smysl, navíc jako bonus vnímám skvělé lidi kolem sebe