Vysvětlila jsem jí, jak pomáhám lidem rozpovídat se o jejich pocitech, jak to bylo s ní, a nakonec jsem řekla: Debby, pravdou je, že nic nevím jistě.

V. Oaklander

Veronika Kašparová

Jmenuji se Veronika a ve Vigvamu se věnuji dětem a všemu, co se v jejich světě právě děje. 

S dětmi jsem se začala více potkávat jako skautská vedoucí a zjišťovala jsem, že mě být s nimi naplňuje a baví. Postupně jsem si tak k nim hledala cestu i profesně. Doprovázela jsem tak rodiny a děti s poruchami autistického spektra nebo děti v pěstounské péči. 

V životě každého dítěte se snažím našlapovat jako průvodce a host, který je pozván na kousek cesty jeho příběhem a být tam, dokud to bude potřebovat. 

Proč Vigvam?

Vigvam považuji za bezpečné místo, kde mají jak děti, tak dospělí svůj prostor cítit bolest, smutek, ale i radost a naději. 

Jsem ráda, že se ve Vigvamu nebojíme tématu smrti a dáváme tak možnost všem přicházejícím v jejich náročné situaci ji prožít tak, jak potřebují.