Skip to content

Jsme součástí iKAP II Praha – Inovace ve vzdělávání

V rámci projektu iKAP II Praha – Inovace ve vzdělávání připravujeme 11 webinářů pro pedagogy, ve kterých dostanou nástroje pro komunikaci s dětmi na vytvoření bezpečného prostředí pro prevenci rozvoje rizikového chování následkem zátěžových situací. Dále budou vědět, jak intervenčně pracovat s dětmi, které zažily smrt blízkého a celým třídním kolektivem. 

Při práci s kolektivem se také zaměříme na to, aby dopady izolace a přerušení školní docházky vlivem opatření byly co nejmenší. Zpracování rizikových momentů, které pandemie přinesla, přispěje k urychlení návratu dětí do běžné výuky, sníží riziko rozvoje rizikového chování (šikana, psychické problémy, záškoláctví, sebepoškozování apod.). Důraz bude kladen na rozvoj dovedností a kompetencí pedagogů v této oblasti a také na jejich psychohygienu. Realizace projektu je zaměřena na primární prevenci a také na sekundární intervenci. 

Cílem je rozpoznat závažnost situace a schopnost jí předejít a v rámci sekundární intervence budou pedagogové vyzbrojeni nástroji, které jim pomohou s nastalou situací zacházet s jedincem i kolektivem tak, aby došlo k zajištění ochrany duševního zdraví dětí, snížení rizika předčasnému odchodu ze škol způsobeného dopadem neřešených situací a k minimalizaci rozdílů ve vzdělávání mezi dětmi. 

 

Jsme součástí iKAP II Praha –– Inovace ve vzdělávání. Rozvíjíme společně s Magistrátem Hlavního města PrahyPražským inovačním institutem potenciály žáků pražských škol. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106

Autor: Andrea Šlechtová

Další články

Pomáháte s námi

Naši práci můžeme dělat také díky vaší pomoci.  Už od založení je naše pozornost věnována
Čtěte více

Smrt je pro nás těžko uchopitelná, tak přikládáme váhu pověrám a ovládá nás strach

Pověry, které dříve mohly sloužit, aby našim předkům ulehčily vyrovnat se se smrtí blízkého člověka,
Čtěte více