Skip to content

Nové filmy pomohou dětem ve školách pochopit význam ztráty a porozumět úskalí raného stadia šikany

Otevírat náročná a důležitá témata ztrát a smrti teď pomohou učitelům tři filmy určené pro práci se školními kolektivy. Vyučujícím jsou k dispozici společně s přidruženými metodikami. Na produkci se podílela nezisková organizace Poradna Vigvam a Nadace Sirius. 

Děti si smrt uvědomují

Filmy Každý může mít strachŘekni to ty a To nejdůležitější je neviditelné pomáhají uchopit tématiku, která je pro vyučující v běžné výuce náročná. Pro děti je však velmi cenné se narovinu bavit i o tématech, která zprvu vzbuzují strach a úzkost. 

Z průzkumu Anthonyové vyplývá, že více jak 60 % dětí ve věku od 5 do 10 let dává téma osamocení a smutku do přímé souvislosti se slovy jako pohřeb, smrt a vražda nebo se situacemi, které smrti přímo předcházejí (např. autonehoda). Otevírat téma ztrát, šikany i smrti je proto velmi důležité nejen pro psychické zdraví dětí, ale i pro udržení zdraví celého dětského kolektivu. 

„Výzkumy nám ukazují, že dospělí obecně podceňují dětskou znalost o smrti a neuvědomují si, jak silně toto téma i jejich životem rezonuje,“ uvádí ředitelka neziskové organizace Poradna Vigvam, která za vznikem filmů stojí, Sylvie Stretti. 

Od malých ztrát ke smrti

Filmy byly speciálně zpracovány s ohledem na dětské vnímání a představují atraktivní způsob, jak mohou učitelé ve třídách otevřít důležitá témata. První z filmů se zabývá i těmi nejmenšími ztrátami. „První metodika ‚To nejdůležitější je neviditelné’ se zabývá všeobecnými ztrátami, předpokládáme totiž, že když se děti naučí dobře zpracovávat malé ztráty, lépe si pak poradí s těmi většími,“ vysvětluje Stretti. 

Druhý film zpracovává téma zdravých mezilidských vztahů a bezpečí v rámci dětského kolektivu a jejich pravého opaku, který může nastat – šikany. „Šikana se dá charakterizovat také jako ztráta bezpečí, přičemž pocit bezpečí patří mezi jednu z nejzákladnějších lidských potřeb, proto pro nás bylo důležité pokrýt i toto téma. V rámci školního kolektivu je více než žádoucí se téma šikany věnovat,“ říká o filmu Sylvie Stretti.

Trojici filmů uzavírá díl o smrti jako nevyhnutelné součásti života. Pracuje s tématem optikou, která je dětem blízká, a díky které mohou téma dobře pochopit. Se smrtí lze pracovat ve dvou rovinách – v rovině pozůstalého dítěte ve třídě a v té druhé, kdy pozůstalou je celá třída.

„Tématem smrti ve vztahu k dětem se zabýváme dlouhodobě. V Poradně Vigvam pracujeme především s dětmi i dospělými v situaci, kdy již smrt blízkého zažily a vnímáme jako důležité s dětmi o ztrátě i smrti v mluvit v kontextu prevence, protože ji obecně v osnovách postrádáme. Vytvořili jsme materiál, který může pomoci školám (učitelům, metodikům prevence či školním psychologů), ale třeba i zájmovým kroužkům mluvit o tématu smrti na příběhu smyšleném a příběhu někoho jiného, což je bezpečný rámec, jak pro děti samotné, tak pro nás dospělé. Dokud to je totiž těžké téma a tabu pro nás, předáváme dětem stejnou zkušenost a nepodporujeme je ve zdravém zpracování ztráty blízkého, která je v životě čeká. Neboť ztráta v jakékoli podobě se nám nevyhne nikomu.“ uzavírá Sylvie Stretti.

Metodiky s odkazem na jednotlivé filmy jsou pro vyučující volně ke stažení na odkaze: http://www.poradna-vigvam.cz/sluzby/pro-skoly/

Publikováno: 22. 2. 2021

Další články

Sdílení a podpora jsou základ

Vzdělávání a sdílení dobré praxe jsou nejen pro pracovníky v paliativní oblasti zásadní. V našich kurzech se intenzivně
Čtěte více

První Vánoce bez zemřelého: doba od úmrtí nehraje roli, rezignováním na svátky smutek nevytěsníte

Vánoce bývají pro pozůstalé velmi náročným obdobím. Zatímco si všichni spíše jen v duši přejeme, aby
Čtěte více