Skip to content

Nový školní rok… Co nás čeká?

Uplynulý školní rok byl hodně nepředvídatelný a vyžadoval od pedagogů, dětí a rodičů velkou míru kreativity a energie. Školní rok, který je před námi asi nejlépe s jistou mírou nadnesení vystihuje citát Nielse Bohra „Dělat předpovědi je těžké, zvláště pokud se týkají budoucnosti.“ Těžko říct, co nás čeká a co přijde. Jaká opatření mohou přijít, jaká bude situace ve společnosti.

Jistotou a oporou nám může být, že jsme něco hodně nečekaného a úplně mimo naši běžnou realitu už zažili a zvládli to. Možná by se našly věci, které bychom zpětně dokázali udělat jinak a lépe, ale tak je to asi vždy. Alespoň máme nyní o zkušenost víc. Stejně tak také platí, že základní východiska v práci s dětmi a se sebou zůstávají stejná – podporujme jistoty, starejme se, ať v našich světech platí co nejvíce stabilních věcí a vytvářejme dětem bezpečí. V tomhle všem mysleme na sebe, pečujme o své duševní i fyzické zdraví, svůj klid, energii a laskavost. Tím můžeme být dětem nejlepšími vzory. 

Krize způsobená pandemií stále pokračuje a vyvíjí se. Každou fázi můžeme ovlivňovat. Pokud vás zajímá, jak je možné manuál, který jsme vytvořily na jaře ve spolupráci Vigvamu, mateřských škol Bambíno a základní školy Square, využít nyní, podívejte se do něj. Obsahuje novou předmluvu zaměřenou na současnou situaci. Máme velkou radost, že tento manuál vybralo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako hlavní metodický materiál, na který jsou školy odkazovány v otázce adaptace dětí. Neváhejte ho proto šířit, věříme, že i to ho pomůže dostat ke správným lidem a pomůže tak všem, kteří to potřebují.

Materiály najdete zde ⇠


Připravila: Tereza Berková

Další články

Jak dítěti sdělit, že někdo zemřel

Říct dítěti, že jeho milovaný člověk zemřel, je přesně ta situace, kterou člověk nechce zažít.
Čtěte více

Pomáháte s námi

Naši práci můžeme dělat také díky vaší pomoci.  Už od založení je naše pozornost věnována
Čtěte více