Skip to content

Ochrana osobních údajů

Níže jsou uvedeny informace o tom, jak v Poradně Vigvam zpracováváme a uchováváme data o vás a ze společných setkání. 

Poradna Vigvam uchovává následující informace (a to po dobu spolupráce a následně pak po dobu 10 let):

 • Identifikační údaje – jméno a příjmení; rok narození; město, ve kterém bydlíte
 • Kontaktní údaje – telefon, e-mail (jedno nebo obě)
 • Informace o počátku spolupráce – datum prvního kontaktu, datum uzavření smlouvy a důvody pro které jste nás vyhledali (obecně)
 • Informace o naší vzájemné spolupráci – kdy proběhlo setkání, jak dlouhé bylo, kolik minut jsme pracovali dohromady, kolik zvlášť. Jaký byl obsah setkání.
 • Obrazové materiály ve formě fotek, kreseb – pokud je to pro další práci potřeba, pak si uchováváme (po naší vzájemné domluvě) fotografie pískoviště, či kreseb.
 • Další informace – další informace uchováváme ve Vigvamu jen s vaším výslovným souhlasem a jen po dobu nezbytně nutnou pro naší vzájemnou spolupráci.

Tato data jsou využívána následujícím způsobem:

 • Data využíváme především pro naší vlastní reflexi praxe (co děláme, jaká témata se opakují, na co se společně zaměřujeme s ohledem na délku truchlení atp.).
 • telefonní, či e-mailový kontakt je využíván také pro domlouvání a přesouvání společných setkání a v případě dalších činností Vigvamu (výzkumy, den s Vigvamem, společné grilování atp.) také jako možnost, jak vás pozvat.
 • Data jako počty klientů, počty setkání, zaměření setkání (tedy data obecné statistické povahy bez možnosti dohledat konkrétního klienta / klientku) jsou využívány pro informace ve výročních zprávách, pro informace pro dárce, nadace atp. případně pro výzkumné účely

Jak dlouho uchováváme informace a co se s nimi pak děje

 • Informace o vás (jméno, příjmení, kontakt) uchováváme 10 let po ukončení spolupráce
 • následně data anonymizujeme – odstraníme vaše jméno, příjmení, kontakty (adresa, telefon) a to jak z „karty klienta“, tak ze všech společných setkání
 • ostatní informace (délka setkávání, den setkání, počet setkání, pracovník, který s vámi pracoval, zaměření setkání) zůstávají evidovány i nadále. Nicméně bez možnosti propojit tyto informace přímo s vámi.
 • O anonymizování si můžete říci ihned po skončení služeb, nebo v jejich průběhu

Komu se vaše údaje předávají?

 • Bez vašeho souhlasu nikomu – tedy kromě informací, které ze zákona předat musíme (vymezená trestná činnost) a informace, které mají právo znát zákonní zástupci (v případě práce s dítětem)

Na co máte právo

 • Máte právo vědět jaké informace a proč o vás uchováváme a zpracováváme
 • máte právo nahlížet do informací, které jsou s vámi spojené (tedy i do záznamů ze společných setkání)
 • v případě, že máte dojem, že děláme něco špatně (co se informací o vás týče), máte právo nám to dát vědět, případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Na koho se obracet, když se chci zeptat?

 • Buď se zeptejte pracovníků, se kterými spolupracujete
 • nebo napište na info@poradna-vigvam.cz

Další informace

 • na některých akcích (mimo terapie) fotografujeme, ale o tom jste vždy informováni. Konkrétní naplnění ochrany osobních údajů je pak domlouváno s ohledem na konkrétní aktivitu.
 • informace o zpracování osobních údajů pracovníků a pracovnic jsou pracovníkům zpřístupňovány při přijetí do zaměstnání a jsou k dispozici v organizaci v tištěné podobě
 • informace o zpracování osobních údajů účastnic a účastníků kurzů jsou ZDE
 • pověřeným pracovníkem pro oblast zpracování osobních údajů a GDPR je Honza KaňákKURZY A VZDĚLÁVÁNÍ

Níže jsou uvedeny informace o tom, jak ve Vigvamu zpracováváme a uchováváme data o vás co se kurzů a vzdělávání týče.

Poradna Vigvam uchovává následující informace (a to od prvního kontaktu s organizací a následně 10 let od ukončení absolvovaného kurzu / vzdělávání):

 • Identifikační údaje – jméno a příjmení; rok narození
 • Kontaktní údaje – telefon, e-mail (jedno nebo obě)
 • Informace o počátku spolupráce – datum prvního kontaktu (a to v případech, kdy je kontakt skrze webový formulář)
 • Další informace – další informace uchováváme ve Vigvamu jen s vaším výslovným souhlasem a jen po dobu nezbytně nutnou pro naší vzájemnou spolupráci.
 • Informace ze zpětnovazebných materiálů a to jen v případě, že je sami podepíšete, či jinak spojíte s vlastní osobou
 • Informace spojené s platbou (pokud jsou uchovány ve Vigvamu – při platbě na účet se s údaji zachází také dle nařízení gdpr v konkrétní aplikaci banky)

Tato data jsou využívána následujícím způsobem:

 • Data využíváme během spolupráce pro kontaktování a informování účastníků kurzů / vzdělávání
 • po ukončení spolupráce je využíváme pro možné ověření, jestli lidé, kteří se hlásí do uzavřené facebookové skupiny, absolvovali některý z kurzů / vzdělávání

Jak dlouho uchováváme informace a co se s nimi pak děje

 • Informace o vás uchováváme po dobu 10 let
 • následně jsou osobní a identifikační údaje (kromě bankovního účtu a facebookové skupiny, kde nakládání s informacemi neovlivníme) vymazány jak z elektronické, tak tištěné podoby (skartovány)

Komu se vaše údaje předávají?

 • Bez vašeho souhlasu nikomu – tedy kromě informací, které ze zákona předat musíme (vymezená trestná činnost) a informace, které mají právo znát zákonní zástupci (v případě práce s dítětem)

Na co máte právo

 • Máte právo vědět jaké informace a proč o vás uchováváme a zpracováváme
 • máte právo nahlížet do informací, které jsou s vámi spojené (tedy i do záznamů ze společných setkání)
 • v případě, že máte dojem, že děláme něco špatně (co se informací o vás týče), máte právo nám to dát vědět, případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Na koho se obracet, když se chci zeptat?

 • Můžete se zeptat kolegyně / kolegy, který s Vámi komunikuje, či vede kurz / vzdělávání
 • Můžete napsat e-mail: info@poradna-vigvam.cz

Další informace

 • Případná možná fotodokumentace z kurzů / vzdělávání je vždy domlouvána na místě a je respektováno přání nebýt na fotografii, či jiné dokumentaci, zachycen
 • pověřeným pracovníkem pro oblast zpracování osobních údajů a GDPR je Honza Kaňák