Kontakt s truchlením – webinář

Kontakt s truchlením – webinář

Kontakt s truchlením – webinář

Informační webinář ke kurzu Kontakt s truchlením. Webinář proběhne 7. října 2021.

Lokalita

Online

Datum konání

Již proběhlo

Čas

18:00–18:30

UPDATE: Seminář proběhl 7/10/2021, připravujeme ale další akce, o které se s vámi rádi podělíme. Stačí vyplnit formulář na této stránce a časem se vám ozveme.

FORMULÁŘ

Eva Pecha, marketing & kurzy

Příprava na intervenci ve třídě

Příprava na intervenci ve třídě

Kontakt s truchlením – webinář

Ne vždy je potřeba, aby intervenci ve třídě dělal někdo z našeho týmu. V mnoha případech má škola k dispozici řadu odborníků, ať už ve vlastních řadách, nebo v blízkých spolupracujících organizacích a jediné, co potřebují, je vyladěný plán. Na to se můžeme společně sejít a budeme vytvářet plán pro konkrétní třídu s ohledem na její historii a specifika. 

 

Lokalita

Celá ČR

Datum konání

Po domluvě

Doba trvání

1–2 hodiny

Jak příprava na intervenci ve třídě probíhá?

Abychom mohli vytvářet velmi přesný plán a vnímat rizika, která mohou být ve hře, budeme potřebovat začít dotazníkem, který vám zašleme k vyplnění. Ten se týká atmosféry a vztahů ve třídě, její historie a také okolností smrti, kterou třída aktuálně zpracovává. Podle dotazníku si připravíme možné varianty práce s kolektivem a na online schůzce je společně projednáme. Soustředit se budeme na to, aby připravený program respektoval jak dynamiku třídy, tak i potřebu otevření tématu smrti. Na rozdíl od poradenství se tedy budeme věnovat konkrétní vztahové dynamice a budeme hledat nejen metody, ale i techniky práce, které by pro třídu byly optimální a stejně tak i vyhovovaly možnostem lektora, který třídu programem bude provádět. Druhou online schůzku domlouváme po realizaci intervence ve třídě a věnujeme se reflexi procesu, který se ve třídě odehrál. 

Co vám příprava na intervenci přinese?

 • Získáte jasný plán pro práci se třídou, která v nedávné době zažila ztrátu
 • Budete mít prostor spolupodílet se na programu tak, aby vyhovoval vašemu stylu práce se třídou
 • Budeme společně tvořit plán tak, aby byly respektovány potřeby dané třídy
 • Dostanete prostor pro otázky, nejasnosti a obavy, které společně budeme moci řešit
 • Dostanete prostor pro reflexi vlastní práce a uzavření procesu práce s třídou

Máte o přípravu zájem nebo chcete vědět víc?

Vyplňte následující formulář nebo nám zavolejte. Ozveme se vám a domluvíme podrobnosti. 

Cena: 7 000 Kč

Konzultace probíhá online.

Formulář

Máte zájem o konzultaci?

Zavolejte nebo napište:
+420 606 160 646

Šárka Grygarová, první kontakt

Nastavení preventivních aktivit

Nastavení preventivních aktivit

Kontakt s truchlením – webinář

Často mluvíme o tom, že téma smrti a ztrát je třeba otevírat dříve, než se s ním setkáme. Škola je skvělé prostředí, které tuto příležitost může využít a má velký potenciál. Prevence je velmi komplexní téma a když se podaří dobře vyladit, tak může usnadnit velkou část práce. V konzultacích o preventivním nastavení se můžeme zaměřit jak na jednu třídu a potřebu nastavení preventivních aktivit v ní (varianta TŘÍDA), tak ale i na celkový systém preventivního působení školy a to, jak téma smrti a ztráty zapojit systémově (varianta ŠKOLA). V případě systémové práce bychom využívali stávající Preventivní program školy, do kterého bychom zapracovávali možné segmenty práce zacílené na téma ztráty. 

Lokalita

Celá ČR

Datum konání

Po domluvě

Doba trvání

1–2 hodiny

Jak nastavení preventivních aktivit vypadá?

Sejdeme se na to v online a budeme se dívat na to, čeho by vaše škole ráda docílila a jak je možné na tom pracovat. Pokud bychom se soustředili pouze na jednu třídu, pak bychom vycházeli z dotazníku, který vám bude dopředu zaslán. Ten se zaměřuje na historii třídy, současný stav a definici cílového stavu. Od něj se následně odrazíme pro praktickou práci a vytvoříme plán aktivit. Pokud bychom pracovali systémově a celoškolně, pak je třeba dopředu zaslat vytvořený Preventivní program školy, aby se na něj mohl pracovník dopředu podívat, prostudovat ho a připravit možné plány dopředu. 

Co vám konzultace nastavení preventivních aktivit přinese?

 • Ve variantě ŠKOLA budete mít ve svém Preventivním programu školy zaneseno i téma ztráty a smrti, které zpravidla nezpracovává, nicméně je velmi časté a současnou společností prostupující
 • Nastavení preventivního působení budou v souladu s již vámi vytvořeným plánem
 • Ve variantě TŘÍDA získáte konkrétní plán pro jednu třídu, jak téma ztrát a smrti postupně vnášet tak, aby nebylo děsivé a zaplavující, ale naopak přirozené a žáci ho mohli vnímat jako součást koloběhu života

Máte o nastavení zájem nebo chcete vědět víc?

Vyplňte následující formulář nebo nám zavolejte. Ozveme se vám a domluvíme podrobnosti. 

Cena: 7 000 Kč

Konzultace probíhá online.

Formulář

Máte zájem o konzultaci?

Zavolejte nebo napište:
+420 606 160 646

Šárka Grygarová, první kontakt

Krizové plány

Krizové plány

Kontakt s truchlením – webinář

Vytvořené krizové plány na různé situace jsou důležitou součástí každé školy. Když nastane situace, kterou nikdo neočekává, je důležité mít jasný a přehledný plán. Školy zpravidla mívají krizové plány na řešení šikany, na úrazy dětí a další situace. Na téma smrti však bývají vytvořené jen málokdy. Může se jednat o dítě, kterému někdo blízký zemřel a dítě se bude vracet do školy a je třeba s ním a s třídou pracovat, stejně tak může nastat situace, kdy zemře někdo ze třídy, nebo školy. Nejnáročnější situací je ta, kdy smrt nastane na školní akci. Pro všechny tyto typy situací můžeme hledat cesty a vypracovat konkrétní a přesné plány postupu vyladěné podle možností a fungování vaší školy. 

Lokalita

Celá ČR

Datum konání

Po domluvě

Doba trvání

1–2 hodiny

Jak tvorba krizových plánů probíhá?

První schůzka je kontraktovací a jejím cílem je se s pracovníkem poradny domluvit na tom, na jaké situace si přejete krizové plány nastavit, případně jaké plány již Vaše škola má. Stejně tak projedete možnosti vaší školy, personální kapacity a specifika, která vaše škola má. Při druhé online konzultaci následně projdete možné varianty krizových plánů. V případě potřeby pracovník může na plánech pracovat mezi schůzkami individuálně a na další kratší konzultaci vám je představí a nabídne prostor pro diskuzi nad nejasnostmi. Pokud vaše škola krizové plány již vytvořené má, je možné se při konzultaci věnovat pouze jejich aktualizaci a doplnění. 

Co vám konzultace krizových plánů přinese?

 • Vaše škola bude mít jasný plán, jak postupovat v krizové situaci 
 • Budete mít plán přímo na míru vašim možnostem 
 • V případě potřeby budete nebudete váhat a hledat zdroje pomoci

Máte o konzultaci zájem nebo chcete vědět víc?

Vyplňte následující formulář nebo nám zavolejte. Ozveme se vám a domluvíme podrobnosti. 

Cena: 7 000 Kč

Konzultace probíhá online.

Formulář

Máte zájem o konzultaci?

Zavolejte nebo napište:
+420 606 160 646

Šárka Grygarová, první kontakt

Webinář preventivní práce s tématem smrti a ztráty ve třídě

škola a smrt
Webinář preventivní práce s tématem smrti a ztráty ve třídě

Kontakt s truchlením – webinář

Jak přinést do školy téma smrti a ztráty? Jaké techniky a přístupy použít, aby toto téma pro pedagoga i třídu nebylo zaplavující a nezůstalo tabu? Téma smrti a ztrát do školy patří. Stejně tak jako tam patří téma zrození a téma života. I jeho konec je něco, o čem je důležité mluvit, zejména v dnešní době. Na webinářích se seznámíte se třemi metodikami, které vám mohou výrazně pomoci. 

Lokalita

Celá ČR

Datum konání

Po domluvě

Doba trvání

4 hodiny

Webinář představí tři metodiky vytvořené poradnou vigvam ve spolupráci s Nadací Sirius. Jedná se o sérii tří filmů a tří metodik, které pokrývají téma ztrát a smrti, a to od malých ztrát jako je odstěhování kamaráda, nebo téma ztráty bezpečí v podobě nejranějších stádií šikany, až po samotné téma smrti. Samotné metodiky je možné zdarma nalézt na našem webu, webinář přináší prostor pro dotazy a práci s případnými obavami a nejistotami. Metodiky jsou určeny pro preventivní (nikoliv intervenční) práci se třídou.

Cena: 550 Kč / osobu

Minimální počet účastníků: 30

Jak webinář probíhá?

Naše kolegyně na telefonu je k dispozici pro prvotní otázky, které máte v souvislosti s tématikou smrti. Pokud je hovor urgentní, může s vámi za pomoci technik krizové intervence zmapovat, co se vlastně děje a pomoci vám zvládnout vaše vlastní emoce v danou chvíli. Následně s vámi může domluvit bezprostřední kroky.


Pro další rozbor navazujících intervencí pro vás zajistí hovor s jedním za našich terapeutů. Ten se vám ozve a telefonicky spolu domluvíte vše potřebné – s kým je potřeba v danou chvíli mluvit, co od něj zjistit, koho dalšího zapojit, na co nezapomenout. Telefonátů zejména v urgentních situacích může být vícero, abyste vždy řešili třeba jen následující krok.

Co vám webinář přinese?

 • Získáte tři metodiky pro preventivní práci se třídou
 • Budete moci diskutovat své obavy a nejistoty spojené s tématy ztráty a smrti 
 • Vyzkoušíte si sami některé z technik, které budete následně moci využít se třídou

 

Webinář probíhá online, po individuální dohodě a dle kapacity organizace je ale možné domlouvat i realizaci webináře offline pro skupinu pedagogů, avšak pouze na území Prahy. Podmínky realizace včetně ceny a počtu účastníků jsou součástí individuální dohody.

Máte o webinář zájem?

Zavolejte nebo napište:
+420 606 160 646

Šárka Grygarová, první kontakt

Konzultace

Konzultace

Kontakt s truchlením – webinář

Jsou situace, kdy obecné rady nestačí. Jsou třídy, které mají specifickou historii, složení, dynamiku. Ve hře je zde hodně proměnných a do toho navíc vstoupí smrt. Stejně tak jsou školy, které mají netradiční nastavení, zvyklosti a v takových chvílích obecné tipy nejsou dostatečné. Konzultace se věnují vždy konkrétním kolektivům, zohledňují jejich jednotlivé potřeby a jejich cílem je vytvořit službu přesně na míru dané cílové skupině.

Lokalita

Celá ČR

Datum konání

Po domluvě

Doba trvání

1–2 hodiny

Kažká konzultace se vždy skládá ze dvou částí – z přímého online kontaktu pracovníka se zástupcem školy a z nepřímé práce pracovníka poradny, kdy připravuje materiály na základě podkladů, které získá od školy. Podklady od školy získává buď na úvodní konzultační schůzce, nebo formou dotazníku, či prostudováním dokumentů školy. Toto probíhá vždy v závislosti na typu konzultace. Cena služby pak zahrnuje jak přímou komunikaci, tak i časy příprav a práce s podklady.

Cena: 7 000 Kč

Konzultace probíhá online.

Konzultace pro školy nabízíme ve třech variantách:

Máte zájem o konzultaci?

Zavolejte nebo napište:
+420 606 160 646

Šárka Grygarová, první kontakt

Webinář: Mýty okolo truchlení a co je na nich pravdy?

Webinář: Mýty okolo truchlení a co je na nich pravdy?

Truchlení je bytostně lidský zážitek a zkušenost. Podle některých pohledů nás od narození životem provází menší a větší ztráty a úmrtí, které nám zároveň umožňují růst. O truchlení ale také mluvíme v souvislosti s tím, když nám zemře někdo opravdu blízký.

Jak dlouho truchlení trvá? Truchlíme všichni podle nějakého vzorce? Existují nějaké fáze, které nás v truchlení čekají? Je normální být naštvaný? Truchlíme proto, abychom přestali truchlit?

Webinář je určen pro širokou veřejnost, kterou zajímá truchlení jako takové. Budeme se věnovat obvyklým mýtům, které se truchlení týkají a tomu, co se o nich ví. Povíme si také, jak je možné tyto znalosti využít při kontaktu s někým, kdo zrovna truchlí. Prostor bude také na otázky a nejasnosti.

UPDATE: Tento webinář je již za námi, připravujeme ale další materiály, o které se s vámi rádi podělíme. Stačí vyplnit formulář na této stránce a časem se vám ozveme.

26. dubna 2021, 18:00–20:00

Online prostor

Zdarma

Formulář

Jsem:

Webinář: Potřeby dětí po návratu do škol

Webinář: Potřeby dětí po návratu do škol

Z mrtvých jsou jen čísla. Současná společenská situace je plná tématu smrti. Jsme jím každodenně obklopeni, čísla zemřelých se v médiích objevují častěji, než předpověď počasí. 

Návrat dětí do školy je skloňované téma, které již několikrát bylo na spadnutí. Naděje, že by se školy mohly otevřít se střídá se zklamáním, že se to tentokrát zase nestane. 

Jak se budou děti mít a co budou potřebovat, až se opravdu vrátí? Jak se prožité ztráty sociálních kontaktů, pravidelnosti, možnosti se realizovat a také blízkosti smrti v návratu projeví? 

Webinář je určen pro pedagogy a budeme se soustředit na způsoby, jak podpořit děti, aby pro ně současné období protkané ztrátami bylo co nejméně zátěžové a návrat dětí do škol co nejvíce plynulý. 

UPDATE: Tento webinář je již za námi, připravujeme ale další materiály, o které se s vámi rádi podělíme. Stačí vyplnit formulář na této stránce a časem se vám ozveme.

8. dubna 2021, 18:00–19:00

Online prostor

Zdarma

Formulář

Jsem:

Webinář: Co se děje s dětmi po návratu do škol (již proběhl)

Webinář: Co se děje s dětmi po návratu do škol (již proběhl)

Všechno je nové a přináší mnoho otázek. Co vyžaduje práce s třídními kolektivy po dlouhé karanténě? Co potřebují děti, učitelé, rodiče? Co všechno se změnilo?

Vytvořili jsme pro vás dokument, který se věnuje práci s dětmi po návratu z karantény, ale někdy je lepší dobrou praxi posdílet. Pokud ne osobně, tak alespoň online. Tereza a Sylvie pracují v mateřské a základní škole Bambíno a Square jako poradenské pracovnice a jako terapeutky v poradně Vigvam. Rády se s vámi podělí o své postřehy a zkušenosti a budou k dispozici pro vaše otázky.

Webinář je určen učitelům, rodičům i psychologům.

UPDATE: Seminář proběhl 4/6/2020, připravujeme ale další materiály, o které se s vámi rádi podělíme. Stačí vyplnit formulář na této stránce a časem se vám ozveme.

Formulář

Jsem:

Meditace o smrti (již proběhl)

Meditace o smrti (již proběhl)

Meditujete rádi? A co smrti, bojíte se? Smrt jednou potká každého z nás, přesto se myšlenkám na ni snažíme vyhýbat. Pojďme se společně kouknout dovnitř sebe, co naše nitro ukrývá, z čeho máme strach a v čem je naše síla. A kdybychom vás náhodou rozebrali na puzzlíky, tak si dáme čas na to vás zase poskládat. Naší motivací není traumatizovat takhle těžkým tématem, ale víra v to, že „Přestože nás fyzický akt smrti ničí, myšlenka na smrt nás může zachránit…“ I. D.Yalom. 

Přijďte prozkoumat část života, o kterém většinou zas až tak nepřemýšlíme. Pojďme se společně zastavit u smrti a zkusme poznání o ní využít k našemu dalšímu životu. 

Sebezkušenostní workshop proběhl na akci Den s Vigvamem v bezpečném prostoru pod vedením našich terapeutů.

Cena semináře je 250 Kč. Tato částka jde na podporu dětí, které zasáhla smrt blízkého člověka. 

Tento seminář již proběhl a není možné se na něj hlásit.