O smrti se mluví! A nejen v černé kronice

Jedním z hlavních cílů Poradny Vigvam je otevírat téma smrti široké veřejnosti. Přáli bychom si, aby se o možnostech pomoci pozůstalým mluvilo stejně často, jako plní papírové a internerové stránky médií texty o nehodách, počtu zemřelých v souvislosti s onemocněním covid-19 nebo násilná úmrtí. 

K dosažení takových čísel máme ještě daleko, ale nutno říct, že letos se nám v oblasti PR opravdu dařilo. Z předloňských 58 výstupů, kde jsme v médiích jako Poradna Vigvam zazněli, jsme se v roce 2021 vyšplhali na krásných 86 zmínek. To znamená, že tolikrát zazněl náš název „Poradna Vigvam“ v článcích všeho druhu týkajících se úmrtí a péče o psychiku pozůstalých. 

Ať už šlo o rozhovory s naší paní ředitelkou Sylvií Stretti, odborným názorem na problematiku našich terapeutů nebo třeba jen rychlá zmínka o tom, že jako poradna pro pozůstalé fungujeme, máme velkou radost, že se toto téma a my spolu s ním v médiích objevuje. Věříme, že se tak o nás dozví všichni, kteří nás budou potřebovat. 

Vybrali jsme pár z těchto článků, které jste si v roce 2021 mohli přečíst:

 • V Lidových novinách o smrti a dětském pohledu na ni:

 • V březnovém Blesku Zdraví o tom, že jaro není pro všechny jen radostné období:

 • A v Metru o tom, jak korona ovlivňuje dětské hry:

Moc děkujeme všem odvážným redaktorům a jejich redakcím, které se o smrti rozhodli mluvit i v jiném než senzacechtivém duchu!

Autor: Andrea Šlechtová ve spolupráci s www.prest.cz

Tohle pozůstalým neříkejte! Jak ale reagovat?

Někdy si to neuvědomujeme, ale pro věty, kterými se snažíme pozůstalé utišit, ještě nenastal ten správný čas.  Jakým formulacím se raději vyhnout a čím je nahradit?

„Kdybys něco potřeboval, dej mi vědět.“

Raději zkuste:

„Jsem tu pro tebe, možná tě teď nenapadá nic s čím bych ti mohla pomoct, tak já se za nějaký čas zase zeptám, ano?“

Někdy se pozůstalých ptáme na to, co potřebují a jak jim můžeme pomoc záhy po ztrátě. Stává se, že v tomto čase mnoho z nich vůbec neví. Po čase se ale mohou začít objevovat praktické překážky a komplikace v jejich životě, které by nenastaly, pokud by jejich blízký byl naživu. Je skvělé, pokud nabídka pomoci přijde opakovaně a může to tak být i dopředu domluvené – „třeba tě teď nic nenapadá, já se zase za čas zeptám a možná se něco objeví. Budu na to budu myslet, ať to nemusíš řešit ty. “

„Vím jak ti je, to mně, když se to stalo, tak…“

Raději zkuste:

„Jak ti je? Poslouchám...“

Pro někoho může být úlevné vědět a slyšet, že někdo jiný prošel podobnou zkušeností, avšak je důležité nezapomínat, že zkušenost může být vždy maximálně podobná, nikdy není stejná. Proto bychom v první řadě měli dotyčnému nabídnout prostor, kdy se může vypovídat – pokud chce – a být tichým a naslouchajícím společníkem. Právě naslouchání bez hodnocení, soudů a nároků může být velmi podpůrné – a také překvapivě náročné pro nás.

„Takhle bys o něm neměla mluvit!“

Raději zkuste:

„Je pochopitelný, že máš v sobě spoustu emocí, třeba i protichůdných, je to náročná situace.“

Nemějme nároky a očekávání na to, jak by měl druhý truchlit. prožívání ztráty je vysoce individuální záležitost a vztah se zemřelým zpravidla nemívá jen kladné aspekty. Své místo má v truchlení i zlost a naštvání, stejně jako další prožitky, které nás mohou překvapit, jako třeba úleva. Každý jsme jiný, každý vztah je jiný.

„Neboj, čas všechno zahojí / Ty to ještě řešíš?“

Raději zkuste:

„Každý potřebuje na přijetí ztráty jiný čas. Co všechno ve tvém životě je teď jinak a co ti pomáhá to zvládat?“

Okolí někdy očekává, že pozůstalý bude po pár měsících v pohodě. Setkáváme se s tím, že je překvapuje, že jejich truchlení se objevuje i rok po smrti blízkého. Říká se, že truchlení trvá rok a pak už je to lepší. Tak to může a nemusí být. Čas v oblasti truchlení není měřítko. Mnohem více záleží na povaze vztahu, blízkosti, způsobu úmrtí… Nezapomínejte, že zemře-li manželka a matka dítěte, tak situace jako třeba nástup dítěte do školy, nebo den matek s sebou nesou zvýšenou zátěž. Objevuje se totiž opět představa toho, jaké to mohlo být a jaké to je. Podporujme tedy své blízké a dopřejme jim tolik času, kolik jen potřebují.

„Musíš být silná!“

Raději zkuste:

„Co ti všechno běží hlavou? Co bys teď pro sebe nejvíc potřebovala?“

Pozůstalí jsou v situaci, kdy jejich svět zasáhla obrovská rána a bolest. To, co nepotřebují, jsou další nároky na to, co a jak by měli cítit, protože mohou být zdrojem pocitů selhání a výčitek, pokud to nedokážou. A pocity viny jsou něco, co se u lidí, kterým někdo blízký zemřel, objevuje opravdu velmi často. Myšlenky jako „co kdybych tenkrát na ten nákup šel raději já, co kdybychom se tolik nehádali, kdybych jenom přišel domů o hodinu dřív…“ často přicházejí naprosto nezvaně, a proto opravdu není třeba přidávat na tuto hromádku ještě další nároky, ač je můžeme myslet jako dobrou – avšak nevyžádanou – radu.

Autor: Mgr. Tereza Olivová, terapeutka

Pomocná síť

Aktuálně ještě víc, než kdy dřív, je potřeba zajistit síť pomoci pro všechny pozůstalé, kteří nečekaně ztratili blízké. Vlivem pandemie došlo k enormnímu nárůstu úmrtí a tím také lidí, kteří tu zbyli sami. Dostupné statistiky uvádí, že po každém zemřelém zůstane 1–5 pozůstalých. Pokud jsme zaznamenali přes 30 000 úmrtí na covid-19, může to v konečném důsledku znamenat až 150 000 pozůstalých, kteří můžou potřebovat odbornou pomoc.

S vysokým počtem úmrtí významně vzrostl počet lidí, kteří potřebují naši pomoc. I jiné organizace zaznamenaly více než 600% nárůst poptávky po terapii, poradenství a další pomoci.

Tento nárůst podpořilo také to, že byli lidé izolovaní, bez možnosti se scházet, bez pravidelného pracovního režimu a koníčků. Nemohli tak využít klasické zažité copingové strategie, které pomáhají s vyrovnáváním se s těžkou situací a museli hledat nové cesty.

Naším dlouhodobým záměrem je vytvořit síť pomoci – dostupné služby pro pozůstalé po celé ČR.

Jedním ze zásadních kroků je realizace našich kurzů, kde účastníky učíme, jak ve své praxi s tématem smrti pracovat.

Díky podpoře Nadace Jistota Komerční banky se nám v roce 2021 podařilo proškolit 39 účastníků, kteří se spolu s námi zapojí do pomoci pozůstalým. Nadace Jistota Komerční banky totiž umožnila kurzistům absolvovat kurz s výraznou slevou 80 %.

Doposud bylo realizováno 9 kurzů a dalších 6 pro tento rok je obsazených. Kurzisté navštěvují naše stěžejní kurzy SpiritualitaDěti a ztráta, které jim ukazují, jak zvládat těžké emoce u sebe a současně, jak téma řešit s rodinou a dětmi.

Autor: Eva Pecha, marketingová managerka Poradny Vigvam

Spojila nás smrt – veřejná sbírka 4 organizací

Pandemie sice povoluje, ale má na svědomí téměř 30 000 úmrtí a ještě více truchlících. Dospělých a dětí, kteří ztratili blízkého člověka a snaží se s tím poprat. Řada z nich (statistika uvádí až 25 %) se se smrtí bez odborné pomoci neobejde. Těm je potřeba pomoci. Proto se spojily organizace, které se na pomoc pozůstalých specializují. Není nás moc, a proto vás pro zajištění pomoci potřebujeme.

SPOJILA NÁS SMRT je titul kampaně na pomoc pozůstalým. Vlivem pandemie došlo k nárůstu počtu truchlících, kteří se obrací na organizace, které pracují s tématem smrti. Uvádí se, že na každého zemřelého připadá 1–5 pozůstalých.

Umíte si představit nápor žádostí o pomoc, který organizace zasáhl? Přitom účinná pomoc je v procesu truchlení zásadní. Pomozte nám ji poskytnout těm, kteří ji potřebují.

Pro koho je sbírka určena a na co půjde její výtěžek?

Sbírka je určena na pomoc pozůstalým dětem, dospělým i celým rodinám, kteří přišli o blízkého člověka a potřebují odbornou podporu v procesu truchlení.

Díky vaší podpoře nám umožníte reagovat na zvýšenou poptávku po našich službách. Zajistíme tak poradenství pro pozůstalé děti a rodiny, terapie, pečovatelky a terénní pomocníky do ovdovělých rodin.

Výtěžek ze sbírky bude rozdělen rovným dílem mezi čtyři organizace, které pozůstalým pomáhají – Poradna Vigvam, NF Vrba, Klára pomáhá a Plzeňská zastávka. 

 • Poradna Vigvam použije výtěžek na krizovou terapii a podpůrné skupiny pro pozůstalé děti i dospělé.
 • NF Vrba výtěžek pomůže s financováním služeb pro ovdovělé rodiny, jako jsou pečovatelky o děti, terénní pracovníci, či pobyty pro ovdovělé rodiny s dětmi a koordinaci celého projektu.

 • Klára pomáhá využije příspěvek na vybudování samostatné poradny pro pozůstalé děti.

 • Plzeňská zastávka díky výtěžku pomůže více ovdovělým rodinám a zajistí realizaci osvětových a vzpomínkových akcí.

Proč jít na kurz o smrti?

Víme, že téma smrti není populární. Mnoho lidí má tendenci se mu vyhýbat a tím se chránit. Je to logické, se smrtí je spojena obrovská bolest, probouzí smutek, nejistotu i strach. Nicméně, i když se smrti budeme snažit všemožně vyhnout, utéct před ní nedokážeme.

Téma je těžké pro laickou veřejnost i odborníky. Cílem našich kurzů je pomoct lidem pracovat s návalem emocí a být oporou těm které smrt v rodině přímo zasáhla. Narážíme také na to, proč se smrti nebát. Našimi kurzy prošlo přes 200 odborníků, pedagogů, psychologů, terapeutů i krizových interventů. 

Nejnavštěvovanějším ze všech je kurz Děti a ztráta. Představte si, že se v ČR potká se smrtí blízkého přes 6 600 dětí ročně. Více jak 15 % z nich se s ní nedokáže poprat bez odborné pomoci. Čím více odborníků bude připraveno s dětmi téma řešit, tím více dětí a jejich rodin bude schopno s velkou bolestí bojovat bez rozvoje dalších traumatických dopadů

Kurzy jsou sebezkušenostní, plné sdílení a vlastní emocí. Kurzisté dostanou know how, jak s dětmi a rodinami pracovat. Přínosem je vzájemné sdílení, psychohygiena a po ukončení kurzu jsou účastníci nadále ve spojení díky přístupu k naší uzavřené FB skupině pro absolventy.

Co na kurz říkají naši účastníci?

„Žádná emoce není špatná a je důležité si ji prožít, když je třeba někdo smutný, není potřeba ho ihned rozveselovat. Důležitá je akceptace emoce. Jsem ráda, že se včera rozebíral rozhovor s dítětem: struktura rozhovoru, jak ho vést a také skvělá ukázka.

Z kurzu si odnáším mimo jiné i to, že existují i těžší a horší témata než smrt…

Děti a ztráta se letos poprvé realizuje i online. Výhodou tak je, že se můžete přihlásit odkudkoliv. 

Kurz Spiritualita je v našem portfoliu nováčkem. Je ještě víc zacílený na vnitřní prožívání obrovské ztráty. Zaměřuje pozornost také na kontroverzní témata, jako je například úmrtí a víra. Na první pohled je opředen tajemstvím, ale spiritualita je především o tom, jak věci vnímáme a prožíváme a uvědomění, že to každý má jinak. To má dopad i na to, jakým způsobem člověk prožívá těžkou bolest. Pochopení těchto procesů má obrovský přínos při pomoci pozůstalým v procesu truchlení.

Na kurzy Děti a ztráta i Spiritualita se můžete hlásit, termíny pro letošní rok jsou vypsané.

Kurzy pro veřejnost nenavštěvují jen pozůstalí
Blízké okolí má v procesu truchlení obrovskou moc. Naše kurzy se proto zaměřují i na širokou veřejnost. Jsou hodně o sdílení a osobním prožitku. V Meditace o smrti se například můžete podívat na svůj vlastní pohřeb, a to je opravdu silný zážitek. 

Většinou jsme si tyto kurzy šetřili na naši pravidelnou akci Den s Vigvamem, která probíhá v září. Aby se do kurzů ale mohlo zapojit více lidí, plánujeme jejich počet zvýšit a navíc je převést do online podoby. Pokud by vás to zajímalo, zanechte nám svůj mail, my vás budeme o termínech a plánovaných kurzech informovat.

 

Formulář

Jsem:

Ohlédnutí za rokem 2020

Bilancujete pravidelně nad událostmi, které se děly předchozí rok? A za čím se budete ohlížet letos? Rok 2020 nám bez výjimky dal pořádně zabrat. Pandemie, uzavření škol, home-office, ztráta kontaktu s blízkými, obavy ze smrti.  Ale také přinesl nové výzvy, využití online prostoru, rozvoj nápadů, které bychom jindy z pohodlnosti nechali v šuplíku a obrovská míra solidarity. 

Solidarita, za tu jsme obzvlášť rádi. A děkujeme všem partnerům, kteří s námi po letošní opravdu těžký rok zůstali. Nadace Terezy Maxové je s námi od začátku a kromě finanční podpory na pomoc dětem, které zasáhla smrt blízkého, jsou členové týmu také účastníky našich kurzů a tak detailně znají naši práci. Nadace Terezy Maxové pravidelně podporuje práci s dětmi, dětské skupiny, které dětem pomáhají přijmout smrt blízkého člověka.

Ministerstvo práce a sociálních věcí nám umožňuje velkou část služeb určených pozůstalým rodinám poskytovat zdarma. Smrt blízkého člověka zasáhne opravdu všechny oblasti. I tu finanční. Díky této podpoře krizová terapie, konzultace a také podpůrné skupiny tak můžou být dostupné i těm, kteří by si to jinak nemohli dovolit.

Velkou oporou pro nás v tomto roce roce byla podpora Nadace Jistota Komerční banky, díky které jsme mohli reagovat na velký nárůst klientů a zajistit rychlou pomoc pro děti, které ztratily blízkého člověka v projektu Malí siláci.

Díky podpoře Výboru Dobré vůle – Nadace Olgy Havlové jsme měli možnost nově zařídit naše prostory. Nové vybavení poskytuje našim klientům pocit soukromí a bezpečí. Navíc se nám podařilo vytvořit místo, kde se mohou setkávat i členové týmu.

Měli jsme štěstí, že jsme mezi lockdowny mohli zrealizovat pravidelnou akci Den s Vigvamem, kde se s lidmi bavíme o smrti. Obvzlášť letos je nutné před tímhle těžkým tématem nezavírat oči. Za podpory Magistrátu hlavního města Prahy a také Městské části praha 6 a našeho nového partnera Ruční mytí Jablonec, Martina Valenty, mohl proběhnout už 3. ročník, který se odehrál na Ladronce.

V rámci sbírek ve spolupráci se Slevomatem a s Znesnáze 21, se kterými spolupracujeme pravidelně jsme i díky vám mohli zajistit realizaci rychlé pomoci. Vzhledem k tomu, že v roce 2020 bylo o 200 % více, než v roce loňském, jsme za každou podanou ruku moc rádi.

Co vám ale budeme povídat. Těžká situace dostihla i nás, někteří partneři nás museli opustit a navíc jsme měli už v červnu naplněné kapacity, protože nárůst klientů byl letos opravdu nadměrný. Vidíme ale, že míra solidarity neustupuje a věříme, že to společně zvládneme a také doufáme, že v dalším roce z téhle těžké zkoušky něco vytěžíme.

Ještě jednou děkujeme vám všem. Klientům, s jakou důvěrou se na nás obracejí. Partnerům za jejich pochopení a vám všem, že neuhýbáte před těžkostmi, které k životu patří. 

Za celý tým vám přejeme úspěšný rok 2021.

10 poselství sama sobě do nového roku

Rok 2020 nám dal hodně zabrat, mnohé nás ale také naučil. Nový rok 2021 sice neslibuje žádné velké změny, my ale věříme, že můžeme sami přispět k tomu, jaké to budeme mít. Proto pro vás máme inspiraci v podobě 10 poselství naší terapeutky Hanky. Napíšete si i vy svá poselství, která vám pomohou další rok navzdory pandemii žít naplno? 

 1. Tvoje chyby tě loni celkem dost naučily. Zkus zauvažovat, že příští rok taky nějaké uděláš.
 2. Zítřek asi bude, je jen malá pravděpodobnost, že ne. I tak ale nepromarni v příštím roce každý dnešek. A promarnit – to je pocit, nikoliv činnost. Klidně se celý den válej, když na to přijde.
 3. Někdy nebudeš mít na vybranou – pak je dobrý prostě zkusit nechat věci, ať se samy stanou, všechno nemáme ve své moci. 
 4. Zkus trávit co nejvíc času s lidmi, s nimiž si můžeš říct cokoliv. Nebo s nimi nemusíš říkat nic. Pocitově je to skoro na stejno, obojí chceš.
 5. Když budeš mluvit s lidmi jako s nejmilejšími a nejkrásnějšími lidmi na zemi, přispěješ k tomu, že si tak částečně začnou sami připadat. A všichni si chceme takhle připadat, o tom přece něco víš. Udělej to pro sebe i pro ně.
 6. Když budeš občas sdílet, jak trapná, smutná, úzkostná, vystrašená nebo selhávající si někdy připadáš – bude to lidem spíš sympatický, než naopak. Většina z nich si hodně dní v roce připadá stejně jako ty. A většina z nás je na tyhle pocity sama, sdílet se znamená na to sám nebýt – a víš, jak je to dobrý.
 7. Pomáhej, kde je to třeba, ale zkus zároveň nevyměnit sebe za cokoliv jiného. Už si přece párkrát poznala, že se to nevyplácí.
 8. Chodit včas spát, dobře jíst, trochu se hýbat a každou skleničku vína prokládat skleničkou vody – to není jen iluze a instantní návod na spokojenost, to je základ (tvoje vrásky a kruhy pod očima by ostatně mohly vyprávět).
 9. Ptej se sama sebe, jestli máš se sebou aspoň z poloviny takový soucit, jako s ostatními kolem sebe. Pokud je odpověď ne, víš, co máš dělat.
 10. Když nepůjdeš na Nový rok na hřbitov, představa, že ti to tví blízcí zemřelí odpustí, ti pomůže víc, než představa, že ne. Věř mi.

Autor: Hana Křížová

Online poradna

Online poradna je tu pro všechny, kteří mají otázky týkající se truchlení a práce se smrtí. Na dotazy odpovídají zkušení terapeuti Poradny Vigvam s mnohaletými zkušenostmi. Zajímá vás něco konkrétního? Vyplňte formulář níže na stránce. Dotaz spolu s odpovědí  anonymně zveřejníme do 14 dnů na této stránce, aby mohl pomoct i ostatním. Odpověď vám zároveň zašleme také na e-mail. 

Pravidla poradny

1) Odpověď na zaslaný dotaz publikujeme do 14ti dnů ode dne nahrání dotazu skrze formulář.
2) Zasláním dotazu souhlasíte s jeho zpracováním a následným publikováním v (případně) upravené podobě spolu s opovědí zde na webu.
3) Pokud by byl dotaz natolik konkrétní (ve smyslu možné identifikace osob a situací), je možné, že nebude zveřejněn. V takovém případě zašleme odpověď pouze na váš e-mail.
4) Nemůžeme poskytnout jednoznačné rady, návody, plány. Nabízíme pouze možnosti reakce na popisovanou situaci.
5) Služba je poskytována zdarma.

FORMULÁŘ PRO DOTAZY

DOTAZY & ODPOVĚDI

Dotaz: Co když se dítě začne bát smrti?
Odpověď
: Je to přirozené a v určitém vývojovém stádiu se strach ze smrti objevuje, bez ohledu na zkušenost se smrtí, nebo zda se o ní mluví. Nejdřív se děti bojí o někoho a potom přijde strach z vlastní smrtelnosti. Pomůže, když se o smrti bude mluvit a nebude tabu. Pokud ji necháme zahalenou v mlze, tak bude děsivá.
Sylvie Stretti, ředitelka a terapeutka Poradny Vigvam

Dotaz: V jaké chvíli do Vigvamu rodiny obvykle přichází?
Odpověď
: Nejčastěji k nám přicházejí rodiny, kterým někdo zemřel zhruba tak před 14 a méně dny, tedy v docela akutní fázi.
Přichází však rodini i jednotlivci také s odstupem, kdy nejdříve řešili jiné věci a na samotné truchlení prostě nebyl prostor. U většího časového odstupu (třeba i několik let) se zaměřujeme na fakt, zda opravdu přichází ohledně úmrtí blízkého nebo zda došlo např. k narušení vztahů v rodině a potřeba je třeba rodinná terapie, tedy jiná služba a jiné pracoviště.
Sylvie Stretti, ředitelka a terapeutka Poradny Vigvam

Dotaz: Je možné s vámi konzultovat, jak dětem sdělit smrt blízkého člověka?
Odpověď
: Určitě. Pro všechny, kdo potřebují v oblasti smrti a truchlení poradit, pomoct, jsme tu na telefonu. Jsme schopní s rodiči přímo nakrokovat, jak o úmrtí blízkého s dětmi promluvit. A někdy se taky stává, že rodiče nenajdou dost sil, aby dětem řekli, jak se to stalo. Takže pak v rámci prvního setkání společně s rodičem děřem říkáme, jak smrt proběhla.
Sylvie Stretti, ředitelka a terapeutka Poradny Vigvam

Dotaz: Kdy je správný čas začít s dětmi mluvit o smrti?
Odpověď
: V okamžiku, kdy se dítě se smrtí setká, je to jasné a je jedno, jestli je mu třeba jen rok. Jinak si myslím, že kolem druhého a třetího roku by se to mělo dělat formou pohádek. Děti se v nich se smrtí setkávají běžně. Například Popelce umře maminka a potom i tatínek. Ve filmu Hledá se Nemo se dítě narodí až po smrti matky. Pro starší je smrt třeba v Harrym Potterovi apod.
Sylvie Stretti, ředitelka a terapeutka Poradny Vigvam

Dotaz: Je dobré brát dítě na pohřeb? Máme mu dát na výběr?
Odpověď
: Na prvním místě hraje roli věk dítěte. Myslím, že od dvou, dvou a půl let, se o tom dá s dětmi mluvit. K tomu vedeme i rodiny: Pobavte se o tom s dětmi. Řekněte jim, jak pohřeb vypadá, zeptejte se, jestli se toho chtějí účastnit. Záleží také na blízkosti zemřelého, ztráta je diametrálně odlišná u vzdálené tety a oblíbeného dědy. Je tedy hodně důležité se dětí ptát. Zhruba do dvou let dítěte je to víc na rozhodnutí rodičů.
Já sama radím, aby to udělali tak, aby jim v tom bylo pokud to je možné, alespoň trochu dobře. Jestli je pro ně důležité mít na pohřbu dítě vedle sebe, vezměte ho sebou. Zvláště u miminek zhruba do roka. Mezi prvním a druhým rokem je vývoj dětí hodně individuální. Pokud naopak má rodič pocit, že by na dítě účastí na pohřbu například přenášel vlastní smutek, necítil by se dobře, ať si zajistí hlídání a netrápí se, že dítě na pohřbu nebude. V tom případě, pokud už dítě vnímá, že někdo byl a najednou není, je dobré vymyslet jinou rozlučku. Vhodnou formou, třeba s pohádkou, písničkou.
Mám zkušenost, že děti zhruba od dvou let jsou schopné si říct, zda na pohřeb chtějí nebo ne. A někdy děti chtějí jít až na pohřební hostinu, na tom není nic špatného, vlastně nic není špatně.
Sylvie Stretti, ředitelka a terapeutka Poradny Vigvam

Odborníci – proč jít na kurz o smrti?

poradna vigvam

Víme, že téma smrti není populární. Mnoho lidí má tendenci se mu vyhýbat a tím se chránit. Je to logické, se smrtí je spojena obrovská bolest, probouzí smutek, nejistotu i strach. Nicméně, i když se smrti budeme snažit všemožně vyhnout, utéct před ní nedokážeme.

Téma je těžké pro laickou veřejnost i odborníky. Cílem našich kurzů je pomoct lidem pracovat s návalem emocí a být oporou těm, které smrt v rodině přímo zasáhla. Narážíme také na to, proč se smrti nebát. Našimi kurzy prošlo přes 200 odborníků, pedagogů, psychologů, terapeutů i krizových interventů. 

Nejnavštěvovanějším ze všech je Kurz Děti a ztráta. Představte si, že se v ČR potká se smrtí blízkého přes 6 600 dětí ročně. Více jak 15 % z nich se s ní nedokáže poprat bez odborné pomoci. Čím více odborníků bude připraveno s dětmi téma řešit, tím více dětí a jejich rodin bude schopno s velkou bolestí bojovat bez rozvoje dalších traumatických dopadů

Kurzy jsou sebezkušenostní, plné sdílení a vlastních emocí. Kurzisté dostanou know-how, jak s dětmi a rodinami pracovat. Přínosem je vzájemné sdílení, psychohygiena a po ukončení kurzu jsou účastníci nadále ve spojení díky přístupu k naší uzavřené FB skupině pro absolventy.

Co na kurz říkají naši účastníci?

Že žádná emoce není špatná a je důležité si ji prožít, když je třeba někdo smutný, není potřeba ho ihned rozveselovat. Důležitá je akceptace emoce. Jsem ráda, že se včera rozebíral rozhovor s dítětem: struktura rozhovoru, jak ho vést a také skvělá ukázka.

Z kurzu si odnáším mimo jiné i to, že existují i těžší a horší témata než smrt…

Kurzy pro odbornou veřejnost

Kurz Děti a ztráta se letos poprvé realizujeme i online. Výhodou tak je, že se můžete přihlásit odkudkoliv. 

Kurz Spiritualita je v našem portfoliu nováčkem. Je ještě víc zacílený na vnitřní prožívání obrovské ztráty. Zaměřuje pozornost také na kontroverzní témata, jako je například úmrtí a víra. Na první pohled je opředen tajemstvím, ale spiritualita je především o tom, jak věci vnímáme a prožíváme a uvědomění, že to každý má jinak. To má dopad i na to, jakým způsobem člověk prožívá těžkou bolest. Pochopení těchto procesů má obrovský přínos při pomoci pozůstalým v procesu truchlení.

Na Kurz děti a ztráta i Spiritualita se můžete hlásit, termíny na rok 2021 jsou vypsané! 

Kurzy pro veřejnost nenavštěvují jen pozůstalí

Blízké okolí má v procesu truchlení obrovskou moc. Naše kurzy se proto zaměřují i na širokou veřejnost. Jsou hodně o sdílení a osobním prožitku. V Meditaci o smrti se například můžete podívat na svůj vlastní pohřeb, a to je opravdu silný zážitek. 

Většinou jsme si tyto kurzy šetřili na naši pravidelnou akci Den s Vigvamem, která probíhá v září. Aby se do kurzů ale mohlo zapojit větší množství zájemců, plánujeme četnost konání navýšit, a navíc je převést do online podoby. Pokud by vás to zajímalo, zanechte nám svůj mail, my vás budeme o termínech a plánovaných kurzech informovat.

Ahoj babi

poradna vigvam

Ahoj babi, 

představ si, že mám napsat článek o dušičkách. Měla jsem možnost ponořit se do historických faktů a opakovat už mnohokrát napsané. Pak mě napadlo, že to udělám jinak – prostě napíšu tobě.

Co myslíš babi, jak to mají lidi na dušičky? Chodí na hřbitov, nechodí? Já vím, ty na to máš jednoznačnej názor, chodit tam lidi “maj a musí”. A co tam nosí? V co vlastně v ty dušičkový dny věří?

Dušičky jsou prý po Vánocích svátkem, který v Česku slaví nejvíc lidí. Nakonec, rok co rok jsou o tom v TV reportáže. Ale víš jak to je – když se lidí zeptáš, jak je to u nich doma na Vánoce, dostane se ti 100+1 různých odpovědí. Vsadila bych boty na to, že obdobně to bude i s tímhle svátkem. 

Usmívám se teď při vzpomínce na to, jak jsme to měly my. Tys potřebovala jet na hřbitov vždycky v ten den. Druhého listopadu, na památku všech zesnulých, přesto zkrátka nejel vlak. A pokud by to náhodou ten den nevyšlo, připustila bys to maximálně den předtím, pozdějc nepřicházelo v úvahu. Rozčilovala si mě v tomhle svojí urputností, hlavně proto, že bylo jasný, že to auto s tebou budu řídit já. 

Vědělas babi, že staří keltové věřili, že přelom října a listopadu, konkrétně noc z 31. 10. na 1. 11. je doba, kdy se stírá hranice mezi světem živých a mrtvých? Oslavovali konec roku, jeden z nejdůležitějších keltských svátků, tzv. Samhain. Věřilo se, že v tu dobu se duše zemřelých mohou vrátit na zem, živí jim při tom světlem (dnes možná svíčkami?) ukazují cestu a naopak, že živí mohou navštívit podsvětí. Ne náhodou se v tyto noci do země ukládaly pro zemřelé jablka nebo prý i staré teplé kabáty, aby zemřelým nebyla zima. Ostatně ty známé nápisy na hřbitovních zdech “Co jste vy, byli jsme my, co jsme my, budete vy” tu tenkou hranici mezi těmito dvěma světy jen zvýrazňují.

Když ses ty probudila do druhého listopadového rána, vědělas, že je na programu dne cesta na hřbitov. Čím dříve, tím lépe. Vystrojila ses, jako kdybys šla do divadla (nebo na pohřeb), netrpělivě si přešlapovala po bytě (zdánlivě ses snažila vytvářet dojem, že netrpělivá nejsi) a při odchodu ses ještě dvakrát vracela zpátky – nejdřív pro svíčky, pak zapalovač. 

Mělas ráda ten hřbitov, kam jsme jely jako první – je to ještě jeden z těch, který je „na kopci na okraji vesnice“, jak tomu bylo po celý staletí zvykem. Říkalas, že tak to má být – zemřelí mají z výšky koukat pohledem do dědiny, kde stále žijí jejich blízcí. 

Než jsme došly k místu odpočinku dědy – tvého manžela a taky tvé mámy a ségry, celkem jsme se prošly. Šly jsme pomalu a mlčely jsme. Myslím, že sem se tě v tu chvíli snad nikdy nezeptala, na co myslíš. Někdy jsme mlčky zvedly převrácený květináč u cizího hrobu, nebo si okomentovala cizí náhrobek, se slovy že „ti to maj ale pěkný“

Po té hřbitovní cestě jsme spolu sdílely ticho. V tichu jsou i kroky, který normálně nevnímáš, hlasitým hudebním nástrojem.  V tichu jsme udělaly všechny „ceremonie“, které se dělávají – hrob jsme očistily, přinesla jsem vodu, naaranžovaly jsme nové květiny, zapálily svíčky a vyhodily všechno staré, co od naší poslední návštěvy taky „umřelo“. Tys pak pohladila náhrobek a do toho ticha si řekla jenom „no jo no, dědo…“ a někdy si dodala „je to život bez rukávů“

Tohle celý jsme ten den absolvovaly ještě jednou – po téhle výpravě (odpusť, že tomu tady takhle říkám, ale nemůžu si pomoct) jsme se vydávaly na jiný hřbitov, za tvým synem. Za ním jsme šly podstatně delší cestu a kroky zde hrály mnohem hlasitější koncert. Tady ticho bylo tak hlubokým tichem, že to ani slovy nelze obsáhnout. Ticho, které si zřejmě umí naplno představit jen rodiče, kteří ztratí své děti. 

Vzpomínám, že jsme si tady na tom hřbitově, kde leží tvůj syn, jednou sedly na lavičku. Není to tak dávno. Ne že bychom to plánovaly, ale už si moc nemohla na nohy, bolely tě kyčle a potřebovala sis odpočinout. 

Tehdy (a možná jen tehdy?) jsme to ticho dušičkového dne prolomily. A tys vyprávěla a já tě poslouchala a byla nám při tom zima, ale ani jedné z nás se nechtělo se zvednout. Byly jsme pak překvapený, jak jsme tam seděly dlouho (mezitím se totiž úplně setmělo) a dělaly jsme si srandu, aby nás tam nezamkly (ty hřbitovní zdi bych ani já, ani ty, přeskočit určitě nezvládla). To, že jsme seděly a minuty utíkaly – je podle mně symbol toho, že na hřbitově čas opravdu běží jinak.

Ostatně, kdybys mohla, možná bys mi řekla, jaký to tam je. Už nějakou dobu to totiž víš líp, než když jsme tam chodívaly spolu. 

Ty už víš, z toho profláknutě řečeno „druhého břehu“, jestli svíčky, co se při setmění rozsvítí, jsou světlem, které vás volá zpátky k nám – co ještě chodíme po světě, nebo jestli se tím naopak my snažíme přivolat vás. 

Ty už víš, jaký to je, obývat jedno malé místo s blízkými, který si sice hodně milovala, ale kteří tě během života (přirozeně) i přiváděli na pokraj šílenství. 

Ty už víš, jestli to je s nimi stejný i teď, jako to bylo tehdy (nebo to přináší nový obzory, který si tady zatím ani neumíme představit).

Ty už víš, jestli dávat jablka a další věci do země pro vás, co v ní teď jste, je fajn, nebo je to jenom přežitek. 

Ty už víš věci, který já ještě ne. 

Babi, nevím jestli je to článek o dušičkách. Ale mám pocit, že tím, že ho teď píšu, dělám přesně to, co dělali ti staří keltové – když si s tebou takhle povídám (a ty mi už nemůžeš osobně odpovědět), trošku stírám tu hranici mezi mým a tvým světem – světem mrtvých a světem živých. 

P.S. Letos za tebou zajdu druhého listopadu. Maximálně dřív. Pozdějc ani náhodou – přesto rozhodně nejede vlak 🙂


Autor: Hana Křížová